navigation

navigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställ all förlorad, borttagen och formatterad data från Windows OS baserat system och externa lagringsenheter
 • Återställ data i händelse av korrupta filsystem
 • Möjlighet att söka efter specifika förlorade, borttagna filtyper från din dator   

 

Windows mjukvara för återställning av data – Hem  kan återställa förlorad, borttagen, eller otillgänglig data från Windows. Den effektiva återställnings mjukvaran återställer en rad olika användbara affärsfiler, MS Office-filer, foton, videos, musik, som gått förlorad på grund av oavsiktlig radering eller formatering/korruption av Windows baserade volymer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Stöd för dataåterställning från NTFS och FAT, exFAT filsystem
 • Återställer borttagna email-filer, såsom Outlook PST och DBX filer
 • Inkluderar visa avancerade verktyg såsom SMART, Cloning, Imaging, och Boot DVD

 

Windows mjukvara för återställning av data – Pro som återställer förlorad, borttagen, eller formatterad Windows baserad partitioner. Den återställande hårddiskmjukvaran är speciellt designad för att återställa data som är otillgänglig eller gått förlorad till följd av systemkorruption, formattering av partitioner, virus, eller en fullständig systematisk krash.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer data som gått förlorad eller blivit borttagen efter formattering eller borttagen av NTFS-volymer
 • Möjlighet att att skapa kopior och en bild av hårdisken som kan användas som backup vid framtida missöden
 • Raw-återhämtningsfunktion som låter dig återställa hela hårdisken och NTFS-volymer

 

NTFS mjukvara för återställning av data återställer förlorad eller borttagen data från NTFS-filsystem baserat på volymer eller partitioner. Den pålitliga återställnings-mjukvaran erbjuder en funktion för att återställa data från formatterade så väl som borttagna NTFS-volymer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer förlorad, borttagen, eller formatterade data från volymer eller partitioner skapade med hjälp av FAT-filsystem
 • Återställer förlorad data från alla FAT-partitioner - FAT12, FAT16, FAT32 och VFAT
 • Erbjuder en funktion för att starta om återställningen när som helst genom bild (.img) fil.

 

FAT mjukvara för återställning av data återställer data som gått förlorad på grund av formattering eller borttagning av FAT-filsystem baserade partitioner. Du kan också skapa bilder och kopior av hårddisken eller volymer. Denna bild eller kopia kan användas som backup vid framtida missöden.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer förlorad, borttagna, formatterade foton, bilder, musik och videofiler
 • Stödjer alla populära filformat såsom JPEG, TIFF, BMP, PNG, GIFF, o.s.v.
 • Återställer foton från hårddisken, externa lagringsenheter, kamera, minneskort, CD, DVD

 

Mjukvara för återställning av foton för Windows baserade datorer, som stödjer återställning av förlorad, borttagna eller otillgängliga foton, bilder videos, ljudfiler, och andra multimedia filer. Pålitlig mjukvara som återställer foton från laptops, desktops, minneskort, iPods, USB flash, digitalkameror, usb, SD-kort, IBM Micro disk, hårddisk, o.s.v.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer data från optisk media på alla Windows, UNIX, Linux, och Macintosh (Joliet, UDF, HFS, Rock Ridge, ISO 9660 filsystem) operativsystem
 • Stödjer återställning från Boot-bara diskar, audio-video diskar, multi-session, mixed mode och lightscribe diskar
 • Återställer data från försvunna sessioner

 

CD-DVD mjukvara för återställning av data återställer effektivt otillgänglig, förlorad eller borttagen data från skadade eller felaktigt brända optisk media såsom CD/DVD. Mjukvaran har några riktigt avancerade funktioner såsom skapa bilder, fortsätta återställning, filmask, filfilter, spara skan, och event loggar.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer formatterad, förlorad eller borttagen data från iPod Classic och Shuffle
 • Funktion som återupptar återställning när som  helst från .img filen den skapat
 • Alternativ att skapa bild av iPod data

 

Mjukvara för återställning av iPod erbjuder återställning av förlorad, borttagen, eller formatterad iPod data. Den effektiva mjukvaran stödjer olika ljudfiler, video, och bildfilformat och stödjer återställning av audio böcker, pod casts, och andra iPod data.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer data från borttagna volymer och från volymer som inte längre existerar i hårddisken
 • Fortsatt återställningfunktionen för att starta om återställningen när som helst genom att använda bild (.img) fil
 • Alternativ att skapa en exakt kopia av hårddisken genom att använda mjukvarans kopierings-funktion

 

Windows baserade Linux Data återställnings-mjukvara som återställer borttagen, förlorad, otillgänglig, eller formatterad data oavsett förlustens anledning. Den omfattande mjukvaran för återställning av mjukvara stödjer återställning av data från Ext4, Ext3, Ext2, FAT32, FAT16, och FAT12 filsystem baserade volymer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Stödjer återställning av data från multi-hårddiskar såsom IDE, EIDE, och SCSI
 • Återställer data från pool när volymstrukturen är korrupt
 • Erbjuder alternative för disk imaging, kopiering och filmasking

 

Stellar Phoenix Novell Data återställning (NSS) mjukvara återställer förlorad, borttagen, eller formatterad data från NSS-filsystem baserade volymer. Denna återställning av hårddiskar är utformad på ett sätt som gör att den återställer data även när volymerna av hårddisken inte kan monteras.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Novell (NWFS) data återställer data när strukturen av viktiga filer har skadats
 • Återställer data från tilldelade data volymer
 • Återställning av data-komprimerade filer och kataloger är möjligt

 

Stellar Phoenix Novell Data återställning (NWFS) mjukvara är speciellt utformad för att återställa förlorad data från NWFS baserade filsystems-volymer. Den effektiva återställningen av hårdisken kan återställa data även när 'Vrepair' misslyckas med att utföra sin uppgift och stödjer multi-hårdiskar – IDE, EIDE, och SCSI.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer data från alla EAFS och HTFS-filsystem baserade volymer
 • Stödjer återställning från IDE, EIDE, SCSI och SATA hårddiskar
 • Förhandsgranska återställningsbara filer och välj återställning

 

En kraftfull mjukvara för återställning av mjukvara som erbjuder omfattande återställning av förlorade filer, kataloger och volymer från alla enheter från SCO OpenServer. Mjukvaran är helt skrivskyddad och återställer förlorad, borttagen eller formatterad UNIX-data från nästan alla förkomster av dataförlust.  

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer filer, kataloger och volymer från alla SCO UnixWare-system
 • Stödjer återställning av VxFS och UFS filsystem baserade UNIX-volymer
 • Bevarar det utsprungliga formatet för alla återställda filer

 

SCO Unix Ware är hjälpsam när det kommer till att återställa förlorad data från alla  SCO Unix Ware-system, under alla omständigheter som t.ex. oavsiktlig borttagning, formattering av hårddisk, virus/malware, korruption av super block, Inode-korruption, skador på inode allokeringsenhet, operativsystems fel o.s.v.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Stödjer återställning av förlorad data från Solaris Intel så väl som Solaris Sparc plattform
 • Gör det möjligt att lagra återställd data i alla FAT eller NTFS-filsystem baserade volymer
 • Gör det möjligt att lagra data på andra hårdiskar, USB, ZIP-diskar eller nätverksenheter

 

En pålitlig mjukvara för återställning av hårdisk för att återställa förlorad eller otillgänglig data från alla Intel-Sun Solaris baserade UNIX-hårddiskar. Denna mjukvara kan återställa all förlorad data från IDE, EIDE, ATA-2, SCSI och SATA hårddiskar med UFS-filsystem.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Erbjuder möjlighet till avancerad sökning och selektiv filåterställning
 • Tillåter sparning av skan-information och återupptagning av återställning vid ett senare tillfälle
 • Återställer data från Solaris-Sparc 8 och nyare versioner av UFS-filsystem

 

Ett avancerat verktyg för återställning av hårddisk för att återställa förlorad, borttagen eller formatterad data från alla BSD UNIX-system, som körs på Solaris Sparc plattformen. Mjukvarans effektiva återställning av dina filer, kataloger och volymer från alla hårddiskar, oavsett dess gränssnitt (IDE/SATA/EIDE/SCSI).

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer all förlorad data från alla UFS-filsystem baserade HP-UNIX system
 • Låter dig spara återställd data från alla FAT eller NTFS-filsystem baserade volymer
 • Erbjuder möjlighet till 'filfilter', att söka efter specifika filer från en lång lista av återställda filer

 

Stellar Phoenix HP Unix data återställning är det mest ultimata och diskriminerande UNIX data återställnings mjukvara som kan hjälpa dig att återställa värdefull data som gått förlorad på grund av borttagning, formattering eller virus. Mjukvaran innehåller många kraftfulla skrivskyddande tekniker och återställer din förlorade data, och håller integriteten i schack.

 

 

 
go to top