Product Boxshot

 

 • Återställa tabeller, index, rapporter, regler, lagrade procedurer, formulärer, begränsningar, användardefinerade funktioner, triggare, collation, användardefinierade datatyper m.m.
 • Underlättar selektiv återställning av specifika tabeller från en stor databas
 • Tillåter sparandet av frågor om objekt i en textfil vid allvarligt skadad databas

 

En mjukvara för återställning av SQL för att reparera korrupt eller skadad Microsoft SQL server databas och återställa databasens objekt. Mjukvaran ger en förhandsvisning av alla återställda komponenter i databasen innan återställningen.                                                   

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Reparerar korrupt SQL-databaser och återställer data i en ny MDB-fil.
 • Återställer oavsiktlig borttagna poster och länkande tabeller
 • Förhandsvisar alla de ersättningsbara dataobjekten  

 

En mjukvara för återställning av access-databaser som reparera korrupta Microsoft Access-databaser och återställer alla otillgängliga databas-komponenter från den. Mjukvaran reparerar I både .mdb så väl som .accdb-filer och återställer komponenter, såsom tabeller, frågor, moduler, mackron, formulär, rapporter och länkande tabeller och borttagna poster m.m.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer olika databasobjekt, såsom tabeller, triggare, vyer (i form av frågor), relationer m.m.
 • Stödjer återställning från MyISAM (.myd, .myi and .frm) och InnoDB (.ibdata, .ibd och .frm) databasfiler.
 • Stödjer reparation av skadade MySQL tabeller som skapats i Linux operativsystem

 

En mjukvara för reparation av MySQL-databas för att reparera korrupta MySQL-databaser och återställa all din otillgängliga data. Mjukvaran har utformats för att reparera MySQL-databaser som skapats i MySQL-versioner - 6.x, 5.x, 4.x och 3.x.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Reparerar korrupta databaser och återställer tabeller, index, roller, schema, kluster, paket, triggare, lagrade procedurer, användardefinerade funktioner m.m.  
 • Förhandsvisar återställda objekt innan återställning  
 • Möjlighet till selektiv återställning från en stor Oracle-databas.

 

En pålitlig mjukvara för återställning av Oracle-databas för återställning av värdefulla databas-objekt från korrupt eller otillgänglig Oracle-databas. Detta avancerade verktyg har utformats för att fungera på Oracle 12c, 11g, 10g, 9i versioner och är kompatibel med - Windows 10, 8.1, 8, 7.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Reparerar MDF-filer skapade för SharePoint Servers.
 • Återställer alla typer av uppladdade dokument  – wikis, bloggar, artiklar m.m.
 • Ger möjlighet att bifoga den reparerade MDF- filen till källan SharePoint server

 

Ett verktyg för reparation av SharePoint databaser som reparerar och återställer innehåll i SharePoint server-databas versioner - 2010 och 2007. SharePoint repair-verktyget låter dig återställa hela databaser eller specifika document.

 

 

 
go to top