Product Boxshot

 

 • Återställer clip arts, siffror, tabeller diagramblad, diagram, formler m.m. av korrupta Excel filer
 • Tillåter återställning av flera skadade MS Excel filer
 • Bevarar den ursprungliga filens formatering

 

Excel återställnings mjukvara reparerar korrupta eller skadade Excel blad/workbooks genom att återställa alla objekt. Den effektiva mjukvaran som reparerar filen kan reparera enstaka så väl som flera Excel filer och stödjer återställning av både XLS och XLSX-filer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Bevarar formatteringen på den återställda filen, såsom typsnitt, sidhuvud/sidfot, bilder, diagram m.m.
 • Möjlighet att 'Välja' och 'Söka' efter korrupta MS Word-filer, om dess plats är bortglömd
 • Tre olika förhandgranskningsval ‘Hela dokument’, Filtrerat dokument’, och ‘Ogranskat format’

 

Word återställnings mjukvara som reparerar skadade eller korrupta MS Word-filer utan att ändra deras ursprungliga formattering. Pålitligt verktyg för att reparera korrupta MS Word-filer som slutar på .doc eller .docx.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Reparerar alla korrupta eller skadade MS PowerPoint-filer
 • Bevarar den ursprungliga formatteringen av PPTfiler, såsom sidhuvud/sidfot, färger, diagram
 • Kraftfull funktion för att återställa utvalda filer

 

PowerPoint återställnings mjukvara som reparerar korrupta PowerPoint presentationer utan att skada deras olika objekt såsom WordArt, text, m.m. Denna mjukvara som reparerar filer låter dig välja enstaka så väl som flera PowerPoint-filer som slutar på .PPT eller .PPTX-filer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer olika MS Access-filer såsom tabeller, frågor, former, rapporter, makros m.m.
 • Komplett återställning av alla länkade tabeller och beräknade datatyper
 • Möjlighet att söka efter en viss fil från en lista över alla återställda Access databas-filer

 

Access återställnings mjukvara som reparerar korrupta Microsoft Access (.MDB, .ACCDB) filer. Detta verktyg för reparation av filer använder odestruktiva skanning algoritmer för att utföra komplett skanning av korrupta MS Access-filer och sparar den reparerade filen på standard eller användarens specifierade plats.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Reparerar korrupta eller skadade JPEG-bilder utan att ändras dess ursprungliga data
 • Möjliggör 'Selektiv återställning' av vissa JPEG-bilder från en lista över bilder
 • Extraherar också miniatyrer av JPEG-bilder

 

JPEG-reparations mjukvara reparerar skadade eller korrupta JPEG eller JPG-bilder. Denna effektiva mjukvara för filreparation reparerar JPEG-bilder från minneskort som är helt oläsliga.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Detta PDF reparerande verktyg återställer alla former, exakta sidformat, sidhuvud och sidfot, tabeller, clip art och diagram
 • Behåller alla hyper-länkar, bokmärken, kommentarer, anteckningar
 • Återställer korrupta PDF-filer från CD, DVD, flash-minne samt andra externa USB-enheter

 

PDF återställnings mjukvara reparerar korrupta eller skadade PDF-filer utan att ändra deras ursprungliga formattering. Denna filreparerande mjukvara kan ta bort olika restriktioner på PDF-filer och extrahera bilder från fungerande PDF-filer.

 

 

 

Product Boxshot

 

 • Återställer alla urpsprungliga egenskaper på varje PSD-lager, inklusive färgdjup, längd, pixlar  
 • Återställer olika färgpaletter såsom RGB, CMYK, INDEX, Duotone, och GRAY
 • 'Återställningsmapp' innehåller reparerade PSD-filer, lager av den ursprungliga filen, och en bitmapp-fil

 

PSD reparations mjukvara  som reparerar korrupta och skadade Photoshop-filer med alla dess lager-egenskaper. Detta filreparerande verktyget kan söka efter Photoshop-filen vars plats är okänd och förhandsvisa PSD-filer innan återställning.

 

 

 
go to top