Privacybeleid

Deze mededeling geeft informatie over de gegevens die wij verzamelen, gebruiken en delen, en ons engagement om de persoonsgegevens die wij verzamelen op een respectvolle manier te gebruiken.

 1. Inleiding
 2. Aanvaarding en gebruik
 3. Wie zijn wij?
 4. Samenvatting van persoonlijke informatie en gebruik
 5. Doelstellingen van de gegevensverzameling
 6. Gegevensverzamelingsmethoden
 7. Beginselen inzake gegevensbescherming
 8. Verzamelen van gegevens van u
 9. We verzamelen het volgende niet
 10. Door middel van technologie verzamelde informatie
 11. Hoe wij uw gegevens gebruiken
 12. Openbaarmaking van informatie met uw toestemming
 13. Uw informatierechten
 14. Betrokkenen voor (EER), (Californië) en (Nevada burgers)
 15. Uw rechten op gegevensbescherming
 16. Ons beleid ten aanzien van kinderen
 17. Niet-tracking informatie
 18. Gegevensbeveiliging
 19. Wijzigingen in ons privacybeleid
 20. Gebruiksvoorwaarden
 21. Bevoegdheid
 22. Contacteer ons
1. Inleiding

Welkom op de website en het privacybeleid van Stellar (Stellar). U aangeboden door Stellar Information Technology Pvt. Ltd. met vestigingsadres: 205, Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi - 110019, India.

Stellar ("wij", "ons", of "onze") respecteert de privacyrechten van haar gebruikers en begrijpt het belang van het beschermen en behandelen van over u verzamelde informatie in overeenstemming met de wet en de beste praktijken. Deze Privacy Notice is samengesteld om u te voorzien van de informatie waar u recht op heeft (in het geval u een privépersoon bent, d.w.z. een betrokkene) volgens artikel 13 en artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, d.w.z. Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR"), de Amerikaanse Federal Trade Commission FTC en The Indian Personal Data Protection Bill, 2019 ("PDPB").

Deze Privacy Policy en verklaring is gemaakt om u uit te leggen hoe wij (Stellar, of een van onze andere website en software) uw gegevens verzamelen, hoe we ze verwerken, hoe we ze beveiligen, hoe we ze eventueel delen met betrekking tot het leveren van onze diensten en hoe we ze opslaan. Deze Privacyverklaring beschrijft ook welk recht u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, hoe u toestemming geeft en hoe u uw toestemming intrekt. Als u een gebruiker bent die in de Europese Unie woont, leggen we ook uit welke rechten u hebt als betrokkene.

2. Aanvaarding en gebruik

Dit privacybeleid heeft betrekking op Stellar en haar dochterondernemingen inclusief (collectief, "www.stellarinfo.com," "wij" "ons" of "onze"). Door de Stellar website en software te downloaden en te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Waar uw aanvaarding via het klikken op [ACCEPT] wanneer dit beleid aan u wordt getoond op de site, wordt beschouwd als uw officiële toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals hieronder verder beschreven. Wij kunnen u verzoeken om aanvullende bekendmakingen of informatie over de gegevensverwerkingspraktijken van specifieke Diensten. Deze mededelingen kunnen onze privacypraktijken aanvullen of verduidelijken of u aanvullende keuzes bieden over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Als u het niet eens bent met of zich niet prettig voelt bij enig aspect van dit Privacybeleid, dient u onmiddellijk de toegang tot of het gebruik van de Stellar website en software en de bijbehorende diensten te staken.

3. Wie zijn wij?

Stellar is een data care bedrijf gevestigd in India met aanwezigheid in de VS en Europa. Wij zijn gespecialiseerd in Data Recovery, Email Repair, Email Conversion, File Repair en Data Erasure oplossingen. Onze data care producten staan bekend om hun ongelooflijke gemak, innovatie en waarde. In de afgelopen 25 jaar hebben we onze middelen en inspanningen georganiseerd rond de ontwikkeling van innovatieve, toekomstgerichte oplossingen voor uitgebreide gegevenszorg voor individuele gebruikers en bedrijven.

4. Samenvatting van persoonlijke informatie en gebruik

Stellar kan Persoonsgegevens over u verzamelen of verkrijgen, en deze informatie kan worden opgeslagen of verwerkt binnen de VS of India of een andere Regio of Land, al naar gelang het geval, via de volgende methoden:

 • Rechtstreeks van u (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u de software koopt);
 • Wanneer u onze software bezoekt, downloadt of installeert;
 • Wanneer u zich aanmeldt of inschrijft om een van onze diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken;

Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden.

5. Doelstellingen van de gegevensverzameling

Voor gegevensverzamelingsmethoden zoals beschreven voor Stellar, volgen hieronder voorbeelden van gebruik van deze Persoonsgegevens:

 • Levering van diensten aan u
 • Aanbieden en verbeteren van de software
 • Uw aankoop afronden
 • Enquêtes
 • Communicatie
 • Reclame
 • Gebruikersbetrokkenheid
 • Marketing
 • Lead Generation
 • Wettelijke naleving
6. Methoden voor gegevensverzameling

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, en de manier waarop wij deze verzamelen, omvatten de volgende methoden wanneer u:

 • Gebruik onze software
 • Contacteer ons voor een klacht, of communicatie van of naar ons via:
 • Onze producten en diensten gebruiken als geautoriseerde gebruiker
7. Beginselen inzake gegevensbescherming

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren, zoals e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer, en/of enige vorm van identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de identiteit van u of uw begunstigde. Wij zetten ons in om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de U.S Federal Trade Commission die belast is met de federale regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming in de Verenigde Staten en The Indian Personal Data Protection Bill, 2019 ("PDPB") en zullen ervoor zorgen dat persoonsgegevens:

 • Rechtmatig, eerlijk en transparant gebruikt;
 • Alleen verzameld voor geldige doeleinden die wij u duidelijk hebben uitgelegd en niet gebruikt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • Relevant voor de doeleinden waarover wij u hebben ingelicht en beperkt tot die doeleinden;
 • Nauwkeurig en actueel;
 • Niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarover wij u hebben ingelicht;
 • Veilig bewaard.
8. Verzamelen van gegevens van u

Wanneer u zich aanmeldt of aanmeldt als gebruiker, verzamelen wij het volgende

 • Persoonlijke Identificeerbare Informatie (PII). Wij kunnen u vragen om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en factuurgegevens.
 • Ruwe geo-locatie-informatie. Wij verzamelen uw postcode en andere ruwe informatie over uw locatie wanneer u de Diensten gebruikt, uitsluitend om informatie voor uw lokale Stellar-station weer te geven en u te voorzien van gelokaliseerde inhoud.
 • Uw inhoud . Wij verzamelen opmerkingen en andere informatie die u plaatst via interactieve online functies. Al deze informatie wordt echter ingeblikt of gemodereerd om te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt verzameld en om een veilige omgeving voor gebruikers te handhaven.
 • Informatie over het gebruik van onze diensten . Wij kunnen informatie verzamelen zoals voorkeuren, hoe u onze software gebruikt, of u het premiumpakket koopt, enz.
 • Transactions: Als u een transactie initieert via de Dienst, zullen wij de informatie die u verstrekt in verband met uw transactie, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail en betalingsinformatie, evenals alle andere informatie die u verstrekt, verzamelen en opslaan om uw transactie te verwerken, u berichten over de transactie te sturen en toekomstige transacties te vergemakkelijken. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, en derden kunnen dergelijke informatie met ons delen, voor dezelfde doeleinden. Wanneer u creditcardnummers en andere gevoelige betalingsinformatie verstrekt, wordt die informatie gecodeerd met behulp van industriestandaardtechnologie.
 • Apparaatinformatie.We kunnen informatie over uw apparaat verzamelen, waaronder het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem en unieke identificatiecodes.
 • Correspondentie: Enquêtereacties, de informatie verstrekt aan ons ondersteuningsteam of ons gebruikersonderzoeksteam.
9. Wij verzamelen de volgende gegevens niet

Om te voldoen aan de GDPR-wetgeving inzake gegevensbescherming voor kinderen, mogen wij alleen de hierboven vermelde informatie verzamelen. Wij zijn niet gemachtigd om onderstaande informatie te verzamelen en zullen dit ook nooit doen.

 • Gegevens van kinderen.
 • Biometrische of gezondheidsgegevens;
 • Informatie die een kind rechtstreeks identificeert (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Persoonlijke informatie van een kind, tenzij wij trachten de toestemming van een ouder of wettelijke voogd te verkrijgen of anderszins aan de wet voldoen.
10. Door middel van technologie verzamelde informatie

Hoewel u de Stellar-site bezoekt en anoniem blijft, kunnen Stellar of haar externe dienstverleners toch niet-persoonlijke informatie verzamelen over uw gebruik van de Stellar-materialen (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem, IP-adres, verbindingssnelheid en de domeinnaam van uw internetprovider).

Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

 • Cookies. Cookies, inclusief lokale gedeelde objecten, zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat en die werken door aan uw computer een uniek nummer toe te wijzen dat geen betekenis heeft buiten de Stellar site. Cookies bevatten over het algemeen geen persoonlijke informatie. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser meestal zo instellen dat dit niet mogelijk is. Als u geen cookies accepteert, kunnen bepaalde functies van het Stellar-materiaal niet voor u beschikbaar zijn.
 • IP-adres. U kunt veel delen van de Stellar site anoniem bezoeken zonder dat u zich hoeft aan te melden. Zelfs in dergelijke gevallen kan Stellar automatisch ip-adressen verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u diensten begint met een internetprovider. Elke keer dat u de Stellar-site bezoekt en elke keer dat u een van de Stellar-pagina's opvraagt, registreert de server uw IP-adres.
 • Beacons. Beacons zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgenomen in webpagina's en e-mails. Stellar kan deze technische methoden gebruiken in HTML e-mails die Stellar naar gebruikers stuurt om te bepalen of zij die e-mails hebben geopend en/of op links in die e-mails hebben geklikt. De informatie van het gebruik van deze technische methoden kan worden verzameld in een vorm die persoonlijke informatie vormt.
11. Hoe wij uw gegevens gebruiken

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Stellar de "gegevensbeheerder". Wij gebruiken geen Gegevens die u aan ons verstrekt als u ons geen uitdrukkelijke toestemming geeft. Tenzij wij bij wet verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en behoudens eventuele bekendmakingen aan derden die specifiek in dit beleid worden vermeld, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden wanneer u de Website bezoekt om onze software te gebruiken:

 • Om u toegang te verlenen tot het downloaden en gebruiken van onze software.
 • Om u te voorzien van updates van onze software.
 • Om uw aankoop en betaling te verwerken, terugboekingen te betwisten, te bepalen of u in aanmerking komt voor een kredietlijn, of u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling,
 • Voor toezicht op en preventie van fraude,
 • Om u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden,
 • Om uw aankoop te registreren bij de fabrikant of dienstverlener voor garantie, technische ondersteuning of soortgelijke doeleinden,
 • Om de aanbieder van een online dienst waarvoor u bij ons een gebruiksrecht koopt, op de hoogte te stellen van uw aankoop,
 • Om een rekening aan te maken voor toekomstige aankopen waarmee u heeft ingestemd,
 • Om de verlenging van abonnementen op producten of diensten te vergemakkelijken
 • Om u een effectieve ervaring en ondersteuning te bieden (dit kan, voor zover wettelijk toegestaan, inhouden dat contact wordt opgenomen met bezoekers die een afrekenproces starten om de onvolledige sessie op te volgen of om na te gaan of er een probleem was met hun gebruik van de Website).

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle personen of entiteiten die Persoonsgegevens ontvangen voor de hierboven beschreven doeleinden, verplicht zijn de Persoonsgegevens veilig te houden. Indien Bijzondere Gegevenscategorieën worden verzameld, ontvangen of bewaard door een externe entiteit, zullen de gegevens van die entiteit met u worden gedeeld indien de Toepasselijke Wet dat vereist. Onze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die wordt gedeeld met een overheidsinstantie die op grond van de wet verplicht is dergelijke informatie te verkrijgen of op grond van een op dat moment geldende wet.

12. Openbaarmaking van informatie met uw toestemming

Onder voorbehoud van de beperkingen beschreven in de EU GDPR wetgeving inzake gegevensbescherming, de U.S Federal Trade Commission en The Indian Personal Data Protection Bill, 2019 ("PDPB"), kunnen wij uw informatie bekendmaken aan derden in verband met de levering van onze Dienst of zoals anderszins toegestaan of vereist door de wet. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld openbaar maken met uw toestemming, of wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen. U kunt deze toestemmingen echter herroepen.

 • Onze derden en dienstverleners (gezamenlijk "verkopers") die diensten verlenen om ons in staat te stellen de Dienst te verlenen, zoals de hosting van de Dienst, gegevensanalyse, IT-diensten en infrastructuur, klantenservice, levering van e-mail en andere soortgelijke diensten;
 • Onze leveranciers die diensten leveren om ons in staat te stellen onze zakelijke en administratieve activiteiten uit te voeren, zoals juridische en financiële adviesdiensten, accountantsdiensten, analytics en soortgelijke diensten;
 • Onze verkopers die diensten leveren om ons in staat te stellen de Dienst en de via de Dienst aangeboden producten en/of diensten te promoten en te adverteren, zoals advertentieplatforms of ad- retargetingdiensten, alsook om te voldoen aan verzoeken of vereisten tot verwijdering van contacten, zoals diensten voor het verwijderen van mailinglijsten, bel-me-niet-registers en soortgelijke diensten;
 • Verkopers zoals wij nodig of passend achten om te voldoen aan Toepasselijke wetten;
 • Aan een derde in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, liquidatie of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen met een dergelijke derde.
 • Wij kunnen uw informatie anonimiseren en dergelijke anoniem gemaakte informatie vrijgeven voor elk doel dat niet verboden is door de Toepasselijke Wetgeving.
13. Uw informatierechten

U kunt uw contactgegevens inzien of bijwerken door contact met ons op te nemen via de link van het klantenserviceportaal of via onderstaand e-mailadres. Als u uw gegevens wenst te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres van de klantenservice dat onderaan dit privacybeleid staat vermeld. Als u contact met ons wenst op te nemen in verband met andere klachten, kunt u contact met ons opnemen via de informatie onderaan dit Privacybeleid.

14. Betrokkenen voor (EER), (Californië) en (Nevada burgers)

Rechtsgrondslag voor de verwerking van EER-gegevens

Voor personen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (gezamenlijk "inwoners van de EER") op het moment dat hun persoonsgegevens worden verzameld, baseren wij ons op rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR"). Wij verwerken uw gegevens over het algemeen alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten die wij met u zijn aangegaan (of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u), voor onze legitieme belangen om ons bedrijf uit te voeren of om Stellar software en website of uw, eigendom, rechten of veiligheid te beschermen, of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen om dit te doen.

Shine the Light (voor Californische burgers) CCPA

De "Shine the Light"-wet van Californië staat klanten in Californië toe om bepaalde details op te vragen over hoe bepaalde soorten van hun informatie worden gedeeld met derden en, in sommige gevallen, gelieerde bedrijven, voor de eigen direct-marketingdoeleinden van die derden en gelieerde bedrijven. Volgens de wet moet een bedrijf Californische klanten op verzoek bepaalde informatie verstrekken of Californische klanten de mogelijkheid bieden om af te zien van dit soort uitwisseling.

Om een Shine the Light-verzoek in te dienen, kunt u contact opnemen met privacy[@]stellarinfo.com. U moet de verklaring "Uw Californische privacyrechten" in de hoofdtekst van uw verzoek zetten, evenals uw naam, adres, stad, staat en postcode. Geef in de hoofdtekst van uw verzoek voldoende informatie zodat wij kunnen bepalen of dit op u van toepassing is. Houd er rekening mee dat wij geen verzoeken via de telefoon of e-mail accepteren en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor kennisgevingen die niet correct zijn gelabeld of verzonden, of die geen volledige informatie bevatten.

Uw privacyrechten in Nevada

Als u in Nevada woont, hebt u het recht om af te zien van de verkoop van bepaalde persoonsgegevens aan derden die deze persoonsgegevens in licentie willen geven of verkopen. U kunt dit recht uitoefenen door hier contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen naar privacy[@]stellarinfo.com met als onderwerpregel "Nevada Do Not Sell Request" en uw naam en het e-mailadres dat bij uw account hoort.

15. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Wij stellen u in staat talrijke keuzes te maken met betrekking tot uw gegevens: Hieronder vindt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming die u hebt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

 • U kunt ervoor kiezen ons bepaalde informatie niet te verstrekken.
 • U kunt ervoor kiezen geen account bij ons te registreren
 • U kunt ervoor kiezen om onze software niet te downloaden, want tijdens het downloaden en installeren van de software kan u worden gevraagd om uw e-mailadres en wachtwoord aan ons door te geven.
 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres onderaan dit Privacybeleid.
 • Als u om toegang tot uw persoonsgegevens verzoekt, zullen wij bevestigen of wij uw gegevens bewaren en u een kopie verstrekken, waarin wij uitleggen hoe en waarom wij ze verwerken, hoe lang wij ze bewaren en welke rechten u heeft.
 • Als u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen wij deze wissen. Houd er wel rekening mee dat wij informatie moeten bewaren die wij nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres onderaan dit Privacybeleid.
 • U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor e-mailmarketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "unsubscribe" of "opt-out" link in de marketing e-mails die wij u sturen.
 • Ook als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • U hebt het recht u af te melden voor berichten van ons: Om af te zien van toekomstige promotionele berichten van ons, dient u zich af te melden in de body van het promotionele bericht dat u is toegezonden (onderaan de e-mail) of een afmeldingsverzoek te sturen naar Privacy@stellarinfo.com. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst behandelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een link of het adres van de functionaris voor gegevensbescherming. Hij kan u meer informatie geven over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en eventuele klachten behandelen die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

16. Ons beleid ten aanzien van kinderen

Stellar respecteert de privacy van kinderen, en we zetten ons in om te voldoen aan de GDPR Children's Online Privacy Protection. Dit beleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Deze site verzamelt, gebruikt of onthult niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouders. Wij kunnen onze dienst echter wel aanbieden aan kinderen jonger dan 18 jaar, maar onder toezicht van een ouderlijke voogd.

17. Niet volgen van informatie

Verschillende derden ontwikkelen of hebben signalen of andere mechanismen ontwikkeld voor de uiting van de keuze van de consument met betrekking tot het verzamelen van informatie over de online activiteiten van een individuele consument in de tijd en over websites van derden of online diensten (bv. browser do not track signalen). Momenteel controleert Stellar deze signalen of andere mechanismen niet en onderneemt zij er geen actie mee.

18. Gegevensbeveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hebben maatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de gegevens onder ons beheer. Wij gebruiken moderne en veilige technieken om onze systemen te beschermen tegen inbraak door onbevoegden, en wij verbeteren onze beveiliging regelmatig naarmate er betere methoden beschikbaar komen. Onze datacenters en die van onze partners maken gebruik van moderne fysieke beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot de faciliteit te voorkomen. Bovendien worden alle persoonsgegevens opgeslagen op een veilige locatie achter firewalls en andere geavanceerde beveiligingssystemen met beperkte (need-to-know) administratieve toegang.

19. Wijzigingen in ons privacybeleid

Stellar streeft er voortdurend naar nieuwe technologieën en processen te implementeren om u, uw privacy en uw gebruik van de Stellar-service beter te beschermen. Als gevolg daarvan kunnen er van tijd tot tijd wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht door Stellar. In geen geval zullen deze wijzigingen leiden tot een verslechtering van de veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om u te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, zoals dergelijke maatregelen worden beschreven in dit privacybeleid.

20. Gebruiksvoorwaarden

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden kunt u terecht op onze pagina Gebruiksvoorwaarden waarin het gebruik, de disclaimers en de beperkingen van aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website en software zijn vastgelegd.

21. Bevoegdheid

Dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, cookies en ander beleid van Stellar website en software valt onder het Indiase recht en is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken in Delhi/New Delhi (India) alleen.

22. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy[@]stellarinfo.com

WAAROM STELLAR® IS WERELDLEIDER

Waarom kiezen voor Stellar?

 • 0M+

  Klanten

 • 0+

  Jarenlange ervaring

 • 0+

  R&D Engineers

 • 0+

  Landen

 • 0+

  PARTNERS

 • 0+

  Ontvangen prijzen